Jognyilatkozat

JOGNYILATKOZAT

Kérjük, hogy a 90.9 Jazzy Rádió (továbbiakban: Rádió) weboldalának használata előtt az alábbi feltételeket szíveskedjen figyelmesen elolvasni. A weboldalak megtekintésével Ön elfogadja ezeket a feltételeket. Amennyiben az alábbiakban meghatározott feltételekkel nem ért egyet, kérjük, hogy a rádió weboldalát ne használja és ne vegyen részt ezen az oldalon található játék(ok)ban.

1. AZ OLDALAK HASZNÁLATA

A www.jazzy.hu weboldalon található minden szöveges és képi tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A Rádiót működtető Magyar Jazz Rádió Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy egyes részeit többszörözni, újrafelhasználni, terjeszteni, bármilyen eszközzel és/vagy formában átvenni, másolni, adatbázisban tárolni, saját weblapon feltüntetni, továbbá a személyes használatot meghaladó mértékben kinyomtatni, ellenérték fejében, vagy anélkül a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.
Tájékoztatjuk, hogy a www.jazzy.hu weboldalon közzétett azon írásos anyagokra, hangokra, képekre, letölthető, illetve futtatható állományokra, amelyek esetén az Magyar Jazz Rádió Kft.-től eltérő jogtulajdonosokra vonatkozó utalás szerepel, a felhasználásra vonatkozó hozzájárulásokat az előzőektől eltérően a hivatkozásban megjelölt jogtulajdonosoktól kell megszerezni.
A 90.9 Jazzy elnevezés és a 90.9 Jazzy ábrás megjelölés védjegyoltalmat, a www.jazzy.hu domain név pedig jogi oltalmat élvez, felhasználása – a hivatkozás kivételével- kizárólag a Magyar Jazz Rádió Kft. előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges. A Magyar Jazz Rádió szellemi tulajdonhoz fűződő jogainak megsértése, illetve a jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

2. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön olyan információt közöl ezen a weboldalon, amelyekkel személye azonosítható, hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött adatot a Magyar Jazz Rádió Kft. legfeljebb az adatrögzítéstől számított 5 évig kezelje az alábbiak szerint. A Rádió az Ön által megadott adatokat kapcsolattartási, értesítési célokra kívánja felhasználni. Az adatok megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Rádió műsorával és a támogató partnerek kereskedelmi ajánlataival kapcsolatos anyagokat küldhessen az Ön részére. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható, és kérheti személyes adatai helyesbítését, kezelésének megszüntetését, illetve törlést e-mailben, vagy az alábbi címre küldött levélben:
Magyar Jazz Rádió Kft. 1022 Budapest, Detrekő u. 12.
Személyes adatai felvétele/gyűjtése esetén a személyes adatok kezeléséről az érintett az előzőekben megjelölt címen kérhet tájékoztatást. Tájékoztatjuk, hogy weboldal látogatása során az Ön számítógépének IP címe és a böngésző szoftvertől függő egyes adatai a weboldalra vonatkozó kéréseket kiszolgáló informatikai rendszer látogatottsági statisztikák készítése és rosszindulatú informatikai támadások, vagy próbálkozások beazonosítása végett gyűjthető és tárolható 12 hónapig.
A Magyar Jazz Rádió Kft. kijelenti, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény rendelkezéseit megtartva tárolja, és kezeli.

3. FELHASZNÁLÓI KÖZZÉTÉTELEK

A felhasználó által a weboldalra küldött vagy átvitt anyagok, információk vagy egyéb közlemények nem tekintendők sem titkosnak, sem a szellemi alkotásokat megillető jogi védelem alatt állónak. A weboldalt működtető Magyar Jazz Rádió Kft. ezen közleményekkel kapcsolatosan semmiféle kötelezettséget és felelősséget nem vállal. Tilos bármely jogellenes, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, közszeméremsértő, pornográf vagy egyéb módon jogszabályba ütköző anyagnak weboldalra, illetve weboldalról történő (el)küldése vagy átvitele.
A weboldalt működtető jogosult, a weboldalt, valamint az azon található szövegek tartalmát ellenőrizni vagy átvizsgálni, ideértve azokat a részeket, ahová a felhasználók küldik vagy eljuttatják közleményeiket, vagy ahol a felhasználók kizárólag egymással érintkeznek ( pl.: társalgó, a hirdetőtábla és egyéb felhasználói fórum).
A weboldalt működtető fenntartja a jogot, hogy erről való tudomásszerzése esetén eltávolítsa a jogellenes, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, közszeméremsértő, pornográf vagy egyéb módon jogszabályba ütköző, harmadik felek érdekeit sértő szövegeket, illetve azokat a szövegeket, amelyek ilyennek minősülhetnek.

4. MÁS INTERNETES OLDALAKHOZ VALÓ KAPCSOLÓDÁS

A jelen weboldalról más oldalakra való csatlakozás lehetősége esetén a weboldalt működtető ezen további oldalakért vagy azok tartalmáért felelősséget nem vállal. A weboldal működtetője az ilyen oldalakat, illetve a rajtuk fellelhető információt, szoftvert, terméket vagy más anyagot nem hagyta jóvá, azokért, vagy a felhasználásuk következményeiért nem vállal garanciát. A jelen weboldalhoz kapcsolódó valamennyi más oldalra való belépés az Ön kizárólagos felelősségére történik.

5. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A weboldalt működtető és a 4. pontban említett harmadik személyek kifejezetten kizárják az weboldalakon található anyagok és információk használatából, vagy a használat következményeiből származó bármely kárért való, akár szerződéses kötelmen alapuló, akár szerződésen kívüli károkozásból eredő, vagy más jogszabályon alapuló felelősséget”